Vuokraehdot takaavat turvalliset säilytystilat

Suomen Varastot on luonut yleiset vuokraehdot, joita jokaisen tilaa vuokraavan tulee noudattaa. Ehdot takaavat sen, että säilytystilat pysyvät hyvässä kunnossa ja ilmapiiri säilyy turvallisena ja luotettavana.

Ota yhteyttä kaikissa lisäkysymyksissä. Voit ladata vuokraehdot itsellesi myös PDF-muodossa.

Yleiset vuokraehdot / Suomen Varastot

1. Varastotilan vuokraus

Varastotila vuokrataan sopimuksen tekohetkellä olevassa kunnossa ilman sisustusta. Rakenteiden muutostyöt vuokralaisen toimesta on kielletty. Varasto on sopimuksen päätyttyä luovutettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä. Tavaroiden kiinnittäminen seiniin, lattiaan tai kattoon ja rakenteiden puhkominen on kielletty. Esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.

2. Säilytettävät tavarat

Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää

500kg/m2. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys muualla kuin sopimuksessa mainitussa varastotilassa on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varaston ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Tupakointi on kielletty koko kiinteistön sisätiloissa.

3. Oleskelu

Tiloissa saa oleskella vain varaston täydentämisen, tyhjentämisen tai inventaarion ajan. Asiaton oleskelu tai tiloissa yöpyminen on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntiensä yhteydessä pääovien ja tavarahissin ovien sulkemisesta vahingonkorvausten uhalla.

4. Lämmitys ja yleisvalaistus

Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Muusta energiankulutuksesta on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa.

5. Vakuutukset

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Vuokralainen vastaa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisen tulee lukita varastokoppi riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita varasto ja periä tästä koituneet kustannukset vuokralaiselta mikäli tämä jättää vuokraamansa tilan lukitsematta.

6. Määräaikaisen sopimuksen päättyminen

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston, poistaa ovesta lukon ja palauttaa ulko-oven

kulunvalvontakortin sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Mahdolliset hinnaston muutokset koskevat myös määräaikaisia vuokrasopimuksia.

7. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Vuokrasopimus voi päättyä aikaisintaan seuraavan täyden vuokrajakson päätteeksi. Esimerkiksi jos vuokrajakso alkaa kuukauden 18. päivänä ja asiakas ei tarvitse varastoa enää heinäkuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai kirjeitse 17.6. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.6.–17.7. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus päättyvät, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 6 mukaiset luovutustoimenpiteet.

8. Kausisäilytys

Vuokranantaja varaa vuosittain säilytystilaa moottoripyörille, mopoille tai vastaaville moottoriajoneuvoille. Varastointi tapahtuu noin 12  - 20 m2 tiloissa joihin kuhunkin mahtuu muutamia ajoneuvoja. Ajoneuvo on varastoon tuotaessa oltava puhdas ja sen polttoainesäiliö on oltava tyhjä. Säilytystilassa ei saa tehdä ajoneuvon huoltotöitä. Vuokralaiselle ei anneta kulunvalvontakorttia, vaan vuokranantaja päästää vuokralaisen tiloihin siitä etukäteen sovittaessa. Vuokranantaja varustaa varastotilan riippulukolla.

9. Vuokran maksu

Vuokralaiselle aktivoidaan kulunvalvontakortti ja hän saa tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen sekä maksettuaan vuokratakuun, ensimmäisen kuukauden vuokran ja kulunvalvontakortin pantin.

Mahdolliset kampanjatarjoukset eivät ole voimassa mikäli varastotilan vuokran maksaja on viranomainen maksusitoumusmenettelyllä tai muu kolmas osapuoli. Tässä tapauksessa sovelletaan joko vuokranantajan ja viranomaisen erikseen sopimia tariffeja tai hinnaston mukaisia vuokrahintoja. Näissä tapauksissa vuokranantajalla on myös oikeus olla myöntämättä vuokralaiselle kulunvalvontakorttia. Tällöin vuokranantaja päästää vuokralaisen varastotiloihin siitä erikseen sovittaessa.

Vuokranantajalla oikeus pidättää takuuvuokra korvauksena varaston turhasta varaamisesta, jos vuokralainen ei ota varastoa käyttöön sopimuksen mukaisesti. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuussa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.  Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla aina oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sekä kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille, irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi, periä kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille, pidättää omalla lukituksella vuokralaisen varastoimat tavarat, ja realisoida nämä tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti.

Vuokranantajalla on myös oikeus periä hinnaston mukainen varaston avaamismaksu mikäli vuokralainen on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia.  Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokrahintoja tarpeen mukaan.

10. Vuokratakuu

Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso kohdat 6 ja 7). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytys on, että vuokralainen tai vuokratakuun maksanut kolmas osapuoli on ilmoittanut pankkiyhteystietonsa vuokranantajalle.

11. Yhteystietojen muuttuminen

Yhteystietojen muuttuessa (osoite, sähköpostiosoite, puhelin) tulee nämä ilmoittaa vuokranantajalle yhden (1) viikon kuluessa.

12. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

13. Tietojen luovuttaminen

Vuokranantajalla on oikeus luovuttaa vuokralaisen henkilötietoja viranomaisille sitä pyydettäessä, sekä yhteistyökumppaneille asiakasetujen varmistamiseksi.

Yhteystiedot

Suomen Varastot

Valimotie 4

00380 Helsinki

Puh. 040 415 3310

info@suomenvarastot.fi


Tiedustelut ma-su klo 9-21.Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan, myös illat ja viikonloput.